top of page

Köp Imovane 7,5 mg i Sverige

Köp receptbelagd medicin online

Kob Imovane 7.5 i Danmark.jpg

Köp Imovane 7,5 mg i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

100 stk pris 1000kr


200 stk pris 1900kr


300 stk pris 2800Kr

Köp Zopiclone i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Den Zopiklon är en hypnotisk kemisk cyklopyrrolon familj, relaterade till bensodiazepiner [2] . Det marknadsförs speciellt under namnet Imovane. Zopiclon har hypnotiska, lugnande, ångestdämpande, muskelavslappnande och amnesi egenskaper.

Det är bland de mest använda hypnotika, tillsammans med zolpidem och zaleplon , alla tre kallas ofta Z-Drugs. Deras användning har ersatt bensodiazepiner på grund av en snabbare eliminering som undviker de återstående effekterna nästa morgon. Det är därför inte nödvändigtvis effektivt för att förhindra nattliga väckningar under en hel natt.

Behandling med zopiklon rekommenderas ursprungligen för kortvarig användning, dvs. i två veckor [3] , [4] . I Frankrike är receptperioden officiellt begränsad till fyra veckor för att begränsa risken för beroende. Den långvariga användningen är dock fortfarande relevant och presentatör och begränsar biverkningsprofil [5] Kommentar med hypnotika med längre elimineringstid (jfr estazolam eller nitrazepam ).

Den har tillverkats av Sanofi- laboratoriet sedan 1984 [6] .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Imovane 7,5 mg online i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Zopiclon är ett hypnotisk-lugnande medel och bättre sig på samma sätt som bensodiazepiner (BZD), som en icke-selektiv positiv modulator för GABA-receptorer , och därför som en hämmare av centrala nervsystemet [7] .

Mer specifikt ökar föreningens aktivitet hos det naturliga GABA-ergiska systemet genom att skapa antalet öppningar i Clion-kanalen när naturligt producerad GABA (eller en annan agonist såsom alkohol ) bindemedel till dess mottagare. Således kommer målneuronen att hyperpolariseras ; det blir mindre lätt att stimulera av elektrisk ström när positiva joner försöker ladda den positivt. Zopiclon och BZD är bara positiva modulatorer och inte agonister, till skillnad från barbital . De har därför en lägre överdospotential [8] .

Skillnad BZD, ökar zopiklon den totala varaktigheten av sömn utan att utveckla varaktigheten av NREM-3 skede [9] , måste få tills följd av att inte störa faserna i det naturliga kretsloppet, men också att antalet jag riskerar för parasomnier som som sömnpromenader , som inträffar under sömn i steg 3


Köp Zopiclone utan recept i Sverige


Imovane används för att hjälpa personer med sömnproblem, även kallad sömnlöshet. Det kan hjälpa dig att somna och använda antalet gånger du vaknar under natten. Det används för kortvarig behandling (2-4 veckor) av sömnlöshet. Det rekommenderas inte att använda i mer än fyra veckor åt gången.

Köp läkemedel online

köpa imovane i sverige

imovane 7 5 mg pris

köp imovane

køb imovane i danmark

imovane 7 5

imovane 7 5 mg apoteket
 

imovane 7 5 mg

imovane 5 mg

zopiklon 7 5

imovane abstinenssymptom

imovane pris

imovane danmark
 

bottom of page