top of page

Köp Suboxone 8 mg i Danmark

Subutex-8mg-600x410.jpg

Köp Suboxone 8 mg

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

100 stk pris 1200 kr.
200 stk pris 2300 kr

300 stk pris 3000 kr

Köp Subutex 8 mg i Danmark

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Hver tablett innehåller 8 mg buprenorfin (som buprenorfinhydroklorid). Ubestrøget oval hvid, flad fasadblad, nominell mål 14 mm x 7 mm, mærket med "B8" på den ena sidan. Substitutionsbehandling for opioidafhængighed inden for rammerne af medicinsk, social og psykologisk behandling.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Subutex 8 mg uden recept i Danmark

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>


Substitutionsbehandling for opioidafhængighed inden for rammerne af medicinsk, social og psykologisk behandling. Behandling med sublinguale tabletter med Subutex är beregnet till brug hos vuxna och barn över 16 år, där har aftalt att bli behandlat för opioidafhængighed.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>


Så köber du Subutex 8 mg i Danmark

bottom of page