top of page

Köp Imovane 7,5 mg i Norge

Buy-Imovane-online-600x600.jpg

100 stk pris 750kr


200 stk pris 1300kr


500 stk pris 4000kr

Köp Zopiclone i Norge

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Zopiklon är et hypnotikum av typen cyklopyrroloner som används för att behandla kortvarige eller forbigående søvnproblemer (maks 2–4 uker). Zopiklon fungerar på samma sätt som bensodiazepinene vid å binde seg till reseptorer i GABA -komplekset i sentralnervesystemet , och kalles därför et benzodiazepinlignende preparat.

Forskjellen mellom benzodiazepiner og zopiklon är at zopiklon har en högre selektivitet för BZP1-reseptoren. Bindande till BZP1-reseptoren gir den hypnotiske effekten, mens bindning till BZP2 gir den antikonvulsiva , muskelavslappande och angstdempande effekten. Selektiviteten overfor BZP1-reseptorer gör på zopiklon kun används som hypnotikum. [ Trenger referanse ]

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Imovane 7,5 mg online i Norge

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Den dempende effekten av zopiklon på sentralnervesystemet kan försterkes av benzodiazepiner, barbiturater , enkelte typer analgetika , neuroleptika , sederende anthistaminer , anestetika och av alkohol . Zopiklon metaboliserar av cytokrom P450- systemet (CYP 3A4 och CYP 2C8) och kan därför interagera med ämnen som antingen induserer eller hemmer enzym.

Erytromycin hemmer enzymet och gir ökad konsentration av zopiklon (80%). Rifampicin induserer enzymet och gir nedsatt konsentrasjon av zopiklon (80-90%). Grapefruktjuice hemmer CYP 3A4 och ger trolig därför en ökad konsentration av zopiklon.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Zopiclone utan resept i Norge

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

På grunn av den korta halveringstiden till de bensodiazepinlignande legemidlene (zopiklon, zolpidem) förutser de främre traditionella bensodiazepiner på grund av hensynet till «baksmälla» och akkumulasjon. Zopiklon är i dag det legemiddelet som helt klart är föreskrevet mest mot søvnplager. Zopiklon kan för vissa användare gi panikkangst och epilepsi-liknande anfall. Etter omregistreringen av flunitrazepam fra B-preparat til A-preparat, og etter at producenten Roche trakk Rohypnol (flunitrazepam) från Technology, økte omsetningen av zopiklon betraktelig.

Kjøpe nu

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

köpa imovane i sverige

imovane 7 5 mg pris

köp imovane

køb imovane i danmark

imovane 7 5

imovane 7 5 mg apoteket

imovane 7 5 mg

imovane 5 mg

zopiklon 7 5

imovane abstinenssymptom

imovane pris

imovane danmark

bottom of page