top of page

Köpa Modafinil (Provigil) 200 mg i Sverige

Köp läkemedel online

Kob Modafinill 200 mg I danmark

Köpa Modafinil (Provigil) 200 mg i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

120 stk pris 1300kr
250 stk pris 2400kr
500 stk pris 3200Kr

Köp Modafinil online i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Modafinil 200 mg i Sverige

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Den Modafinil är en psyko används vid behandling av narkolepsi och sömnighet idiopatisk. Det testades på tusen fransk soldat under Gulfkriget 1991, utan att drogen ens hade godkänts. Det gör att människor som lider av ovanlig trötthet kan hålla sig vaken med små eller inga biverkningar. Det vanliga receptet är ett piller när du vaknar; dess effekter varar större delen av dagen, men hindrar inte personen från att sova vid normala tider. Det ordineras under varumärkena Provigil i USA , Modiodal i Frankrike , Alertec i Kanada och Modasomil. Dess recept i Frankrike måste göras på ett speciellt recept, "exceptionella droger" på grund av dess kraftfulla karaktär, dess missbruk och dess höga pris [ref. nödvändigt] .

Dess verkningsmekanism är fortfarande lite känd. Det liknar sympatomimetiska medel, såsom amfetamin eller metylfenidat , även om dess farmakologiska profil inte är identisk. Dess centrala stimulerande effekt är dos- och tidsberoende. Effekten tenderar att öka genom klorering men minskas genom metylering . Modafinil blockerar återupptaget av noradrenalin , dopamin genom de noradrenerga och dopaminerga terminalerna på nervcellerna som orsakar sömn hos den preoptiska ventrolaterala kärnan . En sådan mekanism skulle åtminstone delvis vara ansvarig för upphetsningseffekten av modafinil. Det visades i en kanadensisk studie att dess effekter på sömnen var olika små Kommentar med amfetamin. Snarare liknar de effekterna av administrering av placebo [4] . Samma kanadensiska team visar att modafinil använder tills att upprätthålla ett tillstånd av vakenhet, humör och kognitiv prestanda som tar amfetamin [5] .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Hur man köper Modafinil 200 mg utan recept

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

En studie från King's College London och University of Cambridge visar att tillsatsen av modafinil till antidepressiv behandling (inklusive selektiv serotoninåterupptagshämmare) förbättras behandling av unipolär och bipolär depression, med fördelaktiga effekter på trötthet och sömnighet, med biverkningar som är en kommentar med placebo. (Pr Barbara SAHAKIAN, Pr Cynthia FU, Dr Muzaffer KASER - Journal of Clinical Psychiatry, november 2013).

Dosen varierar från en gång 100 mg per dag till två gånger 200 mg per dag (den andra cirka fyra timmar efter uppvaknandet). Dess halveringstid i människokroppen är tolv till femton [6] timmar (respektive för S- och R- enantiomererna) [7] . Av de många biverkningarna som listades var endast huvudvärk statistiskt signifikant med en ökning med fem procent, de andra var ungefär och procent högre än placebo .

I början av 2019 i Frankrike uppskattas under personer som behandlas med detta produkt till cirka 7500 [8] .

Köp receptbelagd medicin online

bottom of page