top of page

Kjøpe Stilnoct 12,5 mg i Norge

Stilnoct 12,5 mg.jpg

100 stk pris 1300kr


200 stk pris 2400kr


500 stk pris 4500kr

Hur man köper Stilnoct i Norge

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Zopiklon är et hypnotikum av typen cyklopyrroloner som används för att behandla kortvarige eller forbigående søvnproblemer (maks 2–4 uker). Zopiklon fungerar på samma sätt som bensodiazepinene vid å binde seg till reseptorer i GABA -komplekset i sentralnervesystemet , och kalles därför et benzodiazepinlignende preparat.

Forskjellen mellom benzodiazepiner og zopiklon är at zopiklon har en högre selektivitet för BZP1-reseptoren. Bindande till BZP1-reseptoren gir den hypnotiske effekten, mens bindning till BZP2 gir den antikonvulsiva , muskelavslappande och angstdempande effekten. Selektiviteten overfor BZP1-reseptorer gör på zopiklon kun används som hypnotikum. [ Trenger referanse ]

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp Stilnoct i Norge

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Den dempende effekten av zopiklon på sentralnervesystemet kan försterkes av benzodiazepiner, barbiturater , enkelte typer analgetika , neuroleptika , sederende anthistaminer , anestetika och av alkohol . Zopiklon metaboliserar av cytokrom P450- systemet (CYP 3A4 och CYP 2C8) och kan därför interagera med ämnen som antingen induserer eller hemmer enzym.

Erytromycin hemmer enzymet och gir ökad konsentration av zopiklon (80%). Rifampicin induserer enzymet och gir nedsatt konsentrasjon av zopiklon (80-90%). Grapefruktjuice hemmer CYP 3A4 och ger trolig därför en ökad konsentration av zop iklon.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Köp zolpidem 12,5 mg i Norge

bottom of page